สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์หมายเลข 053-525505 Fax.053-525501

เบอร์มือถือสหกรณ์ฯ (ฝ่ายสินเชื่อ) 099-2686289

เบอร์มือถือผู้จัดการ 081-9981167