สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด เลขที่ 125 หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000