ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงิน สามารถกรอกใบคำข้อกู้เงินพร้อมยื่นเอกสารคำขอกู้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ห้องสินเชื่อ สอ.ตร.ลำพูน จำกัด สอบถามเอกสารและรายละเอียดได้ที่เบอร์ 053-525505 ค่ะ

 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ผ่าน

การอนุมัติวงเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด เลขที่ 125 หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000