ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาลงจาก 8.50% เป็น 8.25% และ ปรับลด อัตราอดเบี้ยเงินฝากจาก 4.50% ลดลงเป็น 4.25% จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


แจ้งเรื่องการขยายวงเงินกู้ยืมของสมาชิก ตามมติในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำพูนฯ วันที่ 8 เมษายน 2557 คณะกรรมการมีมติ ยังไม่อนุมัติการขอปรับเพิ่มวงเงินกู้ให้สมาชิก โดยให้ยืนยันตามเดิมคือสมาชิกสามารถกู้ได้สูงสุด 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจราณาอีกครั้งตามความเหมาะสมในโอกาศต่อไป

ทางสหกรณ์ฯขอเลื่อนเวลาการประชุม วิสามัญในวันที่ 10 ก.พ. 57 จากเวลา 10.00น. เป็นเวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงยอง

ดูทั้งหมด